KULTURNÍ ŠOK - realita nebo fikce?

Už na prvním Orientation Meetingu s Rotary clubem jsme byli informováni o kulturním šoku, který u nás pravděpodobně nastane. Ze začátku jsem o tom hodně pochybovala. Říkala jsem si, že přeci Ameriku znám. Že sleduji hodně youtuberů a také už jsem toho hodně slyšela a že mě přeci nic nezaskočí. To určitě.

Kulturní šok je křivka popisující změny nálad a pocitů u kohokoliv, kdo tráví nějakou delší dobu v cizině. Obvykle má několik fází a každý si většinou z nich projde.


Fáze první: NADŠENÍ
Jakmile přijedete a začnete se trošku poohlížet po vašem novém bydlišti, navštívíte pár míst a kouknete se do pár obchodů, přepadne vás neskutečné nadšení. Už několikrát se mi stalo, že jsem zůstala stát s pusou otevřenou dokořán a civěla na obrovské nákupní centrum. Myslela jsem si, že jsem v nebi. Je to všechno v pořádku, všechno je nové a vy se prostě chtě nechtě musíte divit... Teda až do doby, dokud se váš údiv nedotýká ostatních. To jsem se vám jednou tak divila, až jsem nákupním košíkem nabourala do stařenky na elektrickém vozíku. Ještě že nespadla..

Fáze druhá: FRUSTRACE
Po čase začnete pociťovat rozdíly mezi kulturami, začnete cizí zemi vidět reálně. Rozdíly se prohlubují, cizí jazyk se stává bariérou. Všechno je najednou cizí, nepřátelské a pociťujete samotu a úzkost. Rozdíly nejsou jen v jazyku, ale v komunikaci celkově- gesta, tón řeči, řeč těla a podobně.  Může dojít k frustraci z neporozumnění. 

Fáze třetí: STESK
Tato fáze nastává většinou kolem vánoc. Je to doba, kdy většinou bývá celá rodina spolu a pro vás jsou to pravděpodobně první vánoce bez rodiny. Začnete pociťovat stesk, z chybí vám domov a vše, na co jste zvyklí. 

Fáze čtvrtá: OBRAT, PŘIZPŮSOBENÍ A ZAČLENĚNÍ SE
Po překonání předešlé fáze nastane pravděpodobně velký obrat. Začnete přijímat věci a jídlo, které jste na začátku odmítali a co víc, začnete si je užívat. Cizí řeč už není překážka ale přednost, jste schopni plnohodnotně fungovat a reagovat na problémové situace, Nic pro vás už není nové, znáte důvěrně své město a fungování země. 

Fáze pátá: NÁVRAT A OBRÁCENÝ KULTURNÍ ŠOK
Po návratu může nastat takzvaný obrácený kulturní šok, kdy máte problém znovu přijmout svou rodnou zemi a její kulturu. Chybí vám přátelé, rodina, jazyk a fungování "cizí" země a nedokážete plnohodnotně žít. Intenzita obráceného kulturního šoku závisí na síle a prožitku v cizí kultuře, adaptace na domácí prostředí tak může být mnohem složitější, než adaptace na cizí zemi. 

Moje zkušenosti: 
Jsem tady zatím jenom týden, takže nemohu úplně posoudit všechny fáze. Můžu ale říct, že první fáze nadšení stoprocentě funguje a já jí prožívám opravdu hodně intenzivně. Také si myslím, že fáze frustrace se mi nejspíš vyhne. Americká kultura je přeci jen hodně podobná té Evropské a s angličtinou nemám žádné problémy. Chvilku mi sice trvalo, než jsem se rozmluvila, ale teď už jsem s jazykem v pohodě. 


Komentáře

Oblíbené příspěvky